Skånegatan 61

Modernisering av hissen med nya hisskorg, styrsystem och hissmaskin. 

Nacka Hisservice AB
Nacka Hisservice AB