OM OSS

Om oss och vår företagsidé

Att vi genom en slimmad organisation med hög effektivitet ska erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga priser, tillgänglighet och bra service. 

Kvalitet

Vi har yrkesstolthet och är väldigt måna om vårt varumärke. 
Vi månar även om den svenska välfärden och betalar samtliga skatter och avgifter i Sverige.   
Vår egen personal är högkompetent och handplockad, vi utför själva alla arbeten i organisationen för att erhålla bästa resultat av både ombyggnader, reparationer samt service och underhåll av våra kunders hissar. 
I vårt arbete tänker vi alltid på kvalitet, bland annat genom att alla servicearbeten på en hiss dokumenteras noggrant i skötseljournalen som finns i resp. maskinrum. Detta för att Ni som kund ska kunna följa en översikt på att våra servicearbeten överensstämmer med våra åtaganden. 

Nacka Hisservice AB
Nacka Hisservice AB

Arbeta nära kunden

Vi har en platt organisation som arbetar i samråd med beställaren och dess ombud. 
När Ni som kund ringer Nacka Hisservice AB så är vi personligt insatta i alla objekt och kan därför svara direkt på de flesta typer av frågor.

Tillgänglighet

Vi ska alltid finnas där för kunden. 
Vi gör det bland annat genom att kunna erbjuda jourverksamhet dygnet runt. 

Kompetensutveckling

Vi går på fortlöpande utbildningar så att vi hela tiden är uppdaterade på vad som händer och gäller för branschen. 
Allt för att kunna tillhandahålla kvalitativ och bra service för våra kunder.