Nacka Kommun/H2M

Åt Nacka Kommun/ H2M har vi moderniserat 4st skolhissar. Anläggningarna har kompletteras med automatiska slagdörröppnare så att de uppfyller samtliga tillgänglighetskrav i skolor. 

Nacka Hisservice AB
Nacka Hisservice AB
Nacka Hisservice AB