Danvikshem

Stiftelsen Danvikshem har valt Nacka Hisservice AB som leverantör då vi kan erbjuda en hög servicenivå och korta inställelsetider. Genom åren har vi utfört ett tiotal anpassade ombyggnader åt Danvikshem med fokus på driftsäkerhet och hög materialstandard. 

Nacka Hisservice AB
Nacka Hisservice AB
Nacka Hisservice AB