Fornhöjdsvägen

Modernisering av 10st bostadshissar med nya hissmaskiner, hisstyrningar och nya hisskorgar.

Nacka Hisservice AB