Artellerigatan 25

Modernisering med nya hisskorg och automatiska sidoöppnande dörrar i äldre trapphus, där bevarandet av trapphusmiljön och tidsandan varit central.

Nacka Hisservice AB
Nacka Hisservice AB
Nacka Hisservice AB
Nacka Hisservice AB