Brf mindre 8 & 9

Leverans och utbyte av hisskorg, anpassad för att passa in i den övriga miljön i trapphuset.