Brf Lisö 1

Ny levererad hisskorg till Färnebogatan 64.