Brf Ektorpshöjden

Hissmodernisering med ny maskin och styrning.
Ny hisskorg i ljus, modern design blev ett lyft för
hela trapphuset.