• Serviceavtal

Serviceavtal

För närvarande har vi skötselavtal på drygt 900 hissar.
Serviceavtalen är specifikt anpassade för varje kund och anläggning.
Ett servicebesök innebär en omfattande rengöring av hissens maskinrum, korgtak samt hissgrop.
Anläggningens samtliga oljenivåer, smörjnipplar och gejdrar kontrolleras och smörjes. Vi provkör även hissen och meddelar anläggningsägaren eventuella brister samt förslag för att komma till rätta med dessa.
Samtliga åtgärder noteras i hissens skötseljournal som dokumentation så att våra servicearbeten överensstämmer med våra åtaganden.
Självklart kan vi tillhandahålla larmmottagning av hisstelefoner via egen larmcentral, dygnet runt 365 dagar om året.
Tag gärna kontakt med oss för referensobjekt.