• Grön teknik

Ny grön energiteknik för hissar, sparar miljö och pengar.
 

I samarbete med Brf Tallkronan har vi installerat ett nytt smart energisystem för hissar som kapar energi förbrukningen med ca 80% och kraftigt reducerar uppsäkringen av hissen.
När hissen färdas den lätta vägen genererar den ström som lagras i superkondensatorer, den energin återanvänds när behov uppstår.
Vid ett eventuellt strömavbrott fortsätter hissen i trafik tills superkondensatorer tappar spänning då hissen parkerar i plan tills strömmen kommer tillbaka.
Systemet möjliggör även en nedsäkring av hissystemet då det enbart behövs 1 fas till skillnad från konventionella hissar som kräver 3 faser.
Systemet är utformat så att det även går att komplettera äldre frekvensstyrda hissar med tekniken i efterhand.